TEKNIK

En avancerad tillförsel av förbränningsluft gör att veden förgasas långsamt och jämnt med låga utsläpp och låg förbränning.

Primärluften 1 strömmar direkt in i glödkaret och driver skonsamt på förgasningen. Sekundärluften 2 håller glasrutan ren och tillsätter nödvändigt syre till bränngaserna framför eldkanal 3. De gaser som kommer ut i eldstadens bakre del blandas med tertiärluften 4 och antänds.

Betjäningen görs med ett enda reglage 5. En baskamin som är enklare att använda finns inte. Den höga verkningsgraden uppnås med hjälp av stora värmeabsorberande ytor i kombination med speciella värmegasriktplåtar.

KRAVSPECIFIKATION

En kravspecifikation innebär att man utvecklar en produkt med ett professionellt tillvägagångssätt. Tydliga mål och uppgifter ger resultat utan negativa överraskningar. Under tre års förberedelse- och utvecklingstid har "järnhundarna" skapats så här.

Produkt:   Kamin
Bränsle:   Trä
Design:   Gestaltning tillsammans med formgivare och konstnärer
Namn:   talande, unikt, internationellt
Material:   gjutjärn, 7mm
Konstruktion:   tät skruvkoppling, förbindelseteknik i rostfritt stål
Speciell egenskap:   bra form, enkel användning, låga utsläpp
Livslängd:   minst 100 år
Produktionsort:   Tyskland
Målgrupp:   Människor med höga krav på form och kvalitet
Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP