Ochrana osobnych udajov


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok bránia ochranu vašich osobných údajov velmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Používanie našich webových stránok je zvycajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokial ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), vznikajú to, pokial je to možné, vždy na freiwilligerskom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozornujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mat bezpecnostné chyby. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

 

Sušienky

Internetové stránky ciastocne používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš pocítac a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívatelsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpecnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom pocítaci a uložené v prehliadaci.

Väcšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožnujú rozpoznat váš prehliadac pri dalšom návšteve.

Môžete nastavit svoj prehliadac tak, aby ste boli informovaní o používanie cookies a povolit súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, aktivovat prijímanie cookies pre urcité funkcie alebo vylúcenie všeobecnej a automatické odstránenie cookies pri zatvorení prehliadaca. Zakázanie súborov cookie môže obmedzit funkcnost týchto webových stránok.

 

Súbory denníka servera

Poskytovatel stránok automaticky zhromažduje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadac automaticky odošle nám. Sú to:

- Typ prehliadaca a verzia prehliadaca
- použitý operacný systém
- Adresa URL odkazujúceho
- Názov hostitela prístupového pocítaca
- Cas žiadosti servera

Tieto údaje nemožno priradit konkrétnym osobám. Zlúcenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutocní. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovat tieto údaje, ak si uvedomíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

 

Kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára dotazu, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti av prípade dalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdielat bez vášho súhlasu. Zadané údaje nebudú použité aj na inzerciu.

 

Newsletter údaje

Ak chcete dostávat newsletter ponúkané na webových stránkach, budete musiet poskytnút e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overit, že ste majitelom e-mailovú adresu a súhlasí s tým, aby dostávat newsletter sú , Dalšie údaje sa nezhromaždujú. Tieto údaje používame výlucne na dorucenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Súhlas s uchovávaním dát, e-mailové adresy a ich použitie pre zasielanie správ môže byt kedykolvek odvolaný, napríklad na "odhlásit" link v newslettera.

 

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics web analytics. Poskytovatelom je spolocnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom pocítaci, ktoré umožnujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvycajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateloch v službe Google Analytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spolocnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zásuvný modul prehliadaca

Ukladanie súborov cookie môžete zabránit zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadaca. Upozornujeme však, že ak to urobíte, nebudete môct v co najväcšej možnej miere využívat všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabránit zhromaždovaniu údajov generovaných súborom cookie spolocnostou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spolocnostou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadaca dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opozícia voci zhromaždovaniu údajov

Môžete zabránit zhromaždovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa cookie odmietnutia, ktoré zabráni zhromaždovaniu vašich údajov o budúcich návštevách týchto webových stránok: vypnite službu Google Analytics

Spracovanie objednávok

Do služby zmluvného spracovania údajov so spolocnostou Google sme uzavreli zmluvu a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

IP anonymizácie

Na tejto webovej stránke používame funkciu "aktivácia anonymizácie IP". V dôsledku toho vaša IP adresa predcasne skráti Google v clenských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimocných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovatela tejto webovej stránky spolocnost Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehladov o aktivite webových stránok a na poskytovanie dalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovatelovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súcast služby Google Analytics sa nebude zlúcit s inými údajmi spolocnosti Google.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa demografickú funkciu služby Google Analytics. Výsledkom toho môžu byt správy, ktoré obsahujú výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spolocnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradit konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykolvek zakázat prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom úcte Google alebo vo všeobecnosti zakázat zhromaždovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je uvedené v casti "Opozícia k zberu údajov".

 

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky na stránke YouTube na stránkach Google. Operátor stránok je spolocnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ked navštívite niektorý z našich webových stránok s podporou doplnkov YouTube, budete pripojení k serverom služby YouTube. Youtube server bude informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho úctu YouTube, služba YouTube vám umožnuje priradit správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabránit odhlásením sa z úctu YouTube.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateloch nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov YouTube na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Šifrovanie SSL

Táto webová lokalita používa šifrovanie SSL z bezpecnostných dôvodov a chráni prenos citlivého obsahu, napríklad žiadostí, ktoré nám pošlete ako prevádzkovatela webu. Šifrované spojenie môžete rozpoznat zmenou riadku adresy prehliadaca z "http: //" na "https: //" a symbolom zámky v riadku prehliadaca.

Ak je šifrovanie SSL povolené, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné precítat tretími stranami

 

Právo na informácie, zrušenie, blokovanie

Kedykolvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi ao úceloch spracovania údajov ao práve na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre dalšie informácie o osobných údajoch nás môžete kedykolvek kontaktovat na adrese uvedenom v odtlacku.

 

Reklamné e-maily proti rozporu

Použitie publikovaných informácií v súvislosti s kontaktnými informáciami o povinných odtlackoch na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informacných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

KONTAKT PRÍLEŽITOST

Môžete sa obrátit na pracovníka ochrany údajov spolocnosti Ulrich Brunner GmbH pod vedením Datenschutzbeauftragter@brunner.de.

Bavorský štátny komisár pre ochranu údajov je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.datenschutz-bayern.de.

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP