TECHNIKA

Premyslený prívod spaľovaného vzduchu sa stará o pomalé a rovnomerné odplyňovanie polien pri minimálnych emisiách resp. zvyškoch po horení.

Primárny vzduch 1 prúdi priamo do žeraviacej vane a jemne povzbudzuje odplyňovanie. Sekundárny vzduch 2 udržiava sklenenú tabuľu čistú a premiešava vykurovacie plyny s potrebným kyslíkom pred plameňovým kanálom 3. Terciárnym vzduchom 4 sa plyny vystupujúce v zadnej časti spaľovacieho priestoru rýchlo premiešajú a privedú sa k zapaľovacej reakcii.

Obsluha sa uskutočňuje pomocou jediného nastavovacieho prvku 5. Jednoduchšia obsluha pece na drevo nie je možná. Vysoká účinnosť sa dosahuje veľkými plochami absorbujúcimi teplo v kombinácii s mimoriadnymi presmerovaniami vykurovacieho plynu.

POŽIADAVKOVÝ LIST

Požiadavkový list znamená vývoj výrobku profesionálnym postupom. Jasné ciele a úlohy vedú k výsledkom bez prekvapení. V priebehu troch rokov prípravného a vývojového obdobia touto cestou vznikli „Železné psy“.

Výrobok:   kozubové kachle
Palivo:   drevo
Dizajn:   stvárnenie za pomoci dizajnérov a umelcov
Názov:   výrazný, jedinečný, medzinárodný
Materiál:   liatina, 7 mm
Konštrukcia:   tesné zoskrutkovanie, spojovacia technika z ušľachtilej ocele
Zvláštnosť:   dobrý tvar, jednoduchá obsluha, minimálne emisie
Životnosť:   min. 100 rokov
Miesto výroby:   Nemecko
Cieľová skupina:   ľudia s nárokmi na vzhľad a kvalitu
Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP