IRON DOG GARANTIE.

Op alle gietijzeren kachels van iron dog geven wij een garantie van 10 jaar. Deze geldt voor de gebruikte gietijzeren delen en de verwerking ervan. 

De garantie begint met de datum van aankoop en moet door het voorleggen van de rekening en de garantiepas worden aangetoond. 

Gedurende deze periode vervangen wij gratis gietijzeren en stalen onderdelen, die als gevolg van een productie- of materiaalfout onbruikbaar of in hun gebruiksmogelijkheid aanzienlijk beperkt worden. Onderdelen van de verbrandingsruimte, glazen ruit en mechanische onderdelen vervangen wij gratis voor de duur van 5 jaar in geval van onbruikbaarheid of bij aanzienlijke beperking op grond van een productie- of materiaalfout. De lak en afdichtingen van de kachel vallen buiten de garantie. 

Bij alle schadegevallen bestaat de aanspraak op garantie uitsluitend bij gebruik volgens de voorschriften met het opgegeven verwarmingsvermogen; schade als gevolg van overbelasting, inwerking van geweld en bij slijtage door gebruik valt niet onder de garantie. De garantieperiode eindigt voor het desbetreffende onderdeel na 5 of 10 jaar, ongeacht of hiervan gebruik werd gemaakt. Het vervangen van een onderdeel verlengt de garantieperiode niet of laat deze voor het vervangen onderdeel niet opnieuw beginnen. Buiten de garantie vallen eventuele verdere kosten in verband met het monteren en demonteren van onderdelen. Wettelijke en contractuele aanspraak uit de overeenkomst met uw vakbedrijf blijven door deze verklaring onaangetast.

Facebook CONTACT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP