BENDRIEJI TERMINAI IR SĄLYGOS.

Prekių grąžinimas

Mes norime, kad pirkėjas žinotu apie šias teises.

Teisė atsisakyti sutarties:

Sutartis - nuotolinės prekybos sutartis. Dėl to ir atsižvelgiame ir į prekių grąžinimo politiką:

Galite grąžinti prekę per dvi savaites nenurodydami priežasties, tiesiog siųsdami ją atgal. Pranešiminis laikotarpis prasideda nuo produkto gavimo. Tik toms prekėms, kurios nėra tinkamos siųsti per pašto siuntų gabenimą t.y. didelių gabaritinių matmenų, prekių grąžinimas turi būti deklaruojamas pirmiausia raštu(ar E-paštu) su prašymu grąžinti prekę. Šio laikotarpio pakanka kad gautumėme grąžinimo prašymą. Šiuo metu grąža bus organizuojama mūsų sąskaita ir rizika. Prašymai turi būti siunčiami:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden
Prekių grąžinimo atveju prekės bus paimamos pagal Jūsų nurodytą adresą

Grąžinimo taisyklės:

Tuo atveju efektyvus anuliavimas norimos prekės ar paslaugos bus naudingas abiems pusėms jei nebuvo taikomos jokios lengvatos ( nuolaidos ) pardavimo metu. Prekių vertei pritaikytos lengvatos atveju, bus prašoma kompensuoti už prarastą vertę. Šis atvejis bus netaikomos tik tuo atveju jei prekės kaina mažmeninėje prakyboje buvo nurodyta su lengvata(nuolaida).

Terminai ir sąlygos.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Ulrich BRUNNER GmbH siūlo nuolatiniam naudojimui skirtas krosnis iš ketaus ir tauriųjų metalų, kurios yra gaminamos Vokietijoje, o taip pat visus priedus. Kliento pageidavimai priimami tiesiogiai Ulrich BRUNNER GmbH arba pas IRON DOG to regiono atstovą. Šią produkciją taip pat galima įsigyti internetinėje parduotuvėje.

Naudodamiesi šiuo tinklapiu Jūs sutinkate su terminais ir sąlygomis kurie yra galiojantys ir įpareigojantys. Taip pat galite ir nesutikti su kai kuriais bendraisiais terminais ir sąlygomis bendrai ar tik iš dalies.

II. JŪSŲ PASIŪLYMAI

Šioje svetainėje Jūs rasite pasiūlymus nuolatinio veikimo ketinėms ir tauriųjų metalo krosnims.

Darant užsakymą pateikiate užsakomų prekių kiekius. Jo patvirtinimą mes Jums pateiksime elektroniniu paštu.

Jei Jūsų regione nėra įgalioto atstovo IRON DOG produkcijai, Ulrich BRUNNER GmbH bus Jūsų sutarties partneris.Jei toks atstovas - kompanija vis dėlto yra Jūsų užsakymas bus tvarkomas per partnerių įmonę. Šiuo atveju pirkimo sutartis vyks tarp Jūsų ir to regiono bendrovės. Šiuo atveju U.BRUNNER GmbH bus tik kaip tiekimo partneris ir išrašys sąskaitą.

III.KAINOS - SĄSKAITOS FAKTŪROS

Kainos sudėtyje pagal nustatytus teisės aktus PVM yra įskaičiuotas. Pakavimo ir transporto išlaidos yra skaičiuojamos papildomai

Kiekvieno užsakymo metu yra nurodoma kaina.

Jūs gausite iš mūsų sąskaitą-faktūrą su užsakymo patvirtinimu. Gautoje sąskaitoje-faktūroje nurodytą apmokėjimui sumą Jūs turėsite pervesti į Brunner GmbH nurodytą sąsklaitą, o prekės bus išsiųstos tik po mokėjimo įplaukų gavimo.

Taip pat gal Jūs pageidausite paslaugų t.y. prekių pristatymo, pajungimo prie kamino ar kitų montavimo paslaugų. Visa tai galime pasiūlyti per IRON DOG partnerius susitariant papildomai dėl sąlygų ir mokėjimų.

IV. PRISTATYMAS - PRISTATYMO LAIKOTARPIS

Dėl prekių pristatymo laikotarpio ir montavimo patvirtinimo Jus būsite informuoti elektroniniu paštu.

Jei prekių pristatymo laikotarpis netenkina, Jūs turite teisę pasiūlyti savo pageidavimus.

Jei Sutartis yra nevykdoma dėl Force Majeure aplinkybių, visi terminai bus pratęsti per protingą laikotarpį.

V. Rizikos laipsnis

Po prekių priststymo visa atsakomybė už prekes pereina klientui.

VI. GARANTIJA

Mes užtikriname, kad prekės pardavimo metu buvo pateiktos be gamybinių ir medžiagų defektų.

Jei vis dėlto turite nusiskundimų prašome pateikti pretenziją jų panaikinimui. Tuo atveju jei neįmanoma jų ištaisyti Jūsų galioje reikalavimas sumažinti prekės/ių kainą ir/ar atsisakyti Sutarties.

VII. Duomenų Saugojimas

Jūs suprantate ir sutinkate kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik Sutarties vykdymo metu.

Jūs sutinkate, kad naudosime Jūsų duomenis tiesiogiai ir bus laikomasi konfidensionalumo. Klientų duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims.Bankiniai duomenys Jūsų saugumui nėra saugomi.

Visos operacijos atliekamos laikantis Federalinio privatumo įstatymų ir vadovaujantis nuotoliniais duomenų apsaugos aktais.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, o mes įsipareigojame nedelsiant panaikinti Jūsų duomenis net ir tada, kai nevykdomas Sutarties galiojimo laikotarpis.

VIII. Kita

Mūsų sutartiniai santykiai turi būti rašomi raštu, tačiau visiškai pakanka ir elektroninio pašto susirašinėjimo išpildymo.

Bet kokie kiti susitarimai, pakeitimai, užsakymai, terminai, sąlygos taip pat turi būti pateikti raštu, bet jau ne elekroniniame išpildyme, o atitinkamais patvirtinimais.

Būstinė Sutarties pasirašymui ir Teisingumo Teismo jurikdicijai jei esate ūkio subjektas tariamasi mūsų būstinėje. Tačiau mes nesame bendrosios jurikdicijos teismas, tad teisinių ginčų atveju teiksime ieškinį teismui.

Likusieji Sutarties punktai po padarytų išvadų išlieka veiksmingi net jei asmeniaui numatytos priemonės(nuostatos) negalioja.

Šios Sutarties veiklą reglamentuoja tik Vokietijos materialinės teisės normos, išskyrus Jungtinių Tautų konvensijos Sutartys dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo (CISG).

Patvirtintas nuo: 02/03/2007

Paliekama teisė pakeitimams

Facebook KONTAKTAI
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP