ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μελετημένη προσαγωγή του αέρα καύσης εξασφαλίζει μια αργή και ομοιόμορφη απαέρωση των κούτσουρων με τις ελάχιστες δυνατές εκπομπές και κατάλοιπα καύσης.

Ο πρωτεύων αέρας 1 εισρέει απευθείας στο θάλαμο καύσης και ενεργοποιεί απαλά την απαέρωση. Η δευτερεύουσα παροχή αέρα 2 διατηρεί το τζάμι καθαρό και αναμιγνύει τα αέρια καύσης με το απαιτούμενο οξυγόνο μπροστά από το φλογοσωλήνα 3. Με την τριτεύουσα παροχή αέρα 4 διενεργείται έγκαιρα η ανάμιξη και η ανάφλεξη των εξερχόμενων αερίων στην πίσω περιοχή της εστίας καύσης.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται με το μοναδικό στοιχείο ρύθμισης 5. Πιο άνετος χειρισμός για μια σόμπα ξύλου, απλά δεν υπάρχει. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης επιτυγχάνεται χάρη στις μεγάλες επιφάνειες απορρόφησης θερμότητας σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερους εκτροπείς αερίου θέρμανσης.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η συγγραφή υποχρεώσεων δηλώνει την ανάπτυξη ενός προϊόντος με επαγγελματική διαδικασία. Σαφείς στόχοι και στοιχεία οδηγούν σε αποτελέσματα χωρίς εκπλήξεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι "Σιδερένιοι Σκύλοι" μετά από τρία χρόνια προετοιμασίας και ανάπτυξης.

Προϊόν:   Σόμπα
Καύσιμη ύλη:   Ξύλο
Σχεδίαση:   Διαμόρφωση με σχεδιαστές και καλλιτέχνες
Ονομασία:   Αποδοτική, μοναδική, διεθνής
Υλικό:   Χυτοσίδηρος, 7 mm
Κατασκευή:   Πυκνό βίδωμα, τεχνολογία σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα
Ιδιαιτερότητα:   Όμορφο σχήμα, απλός χειρισμός, ελάχιστες εκπομπές
Διάρκεια ζωής:   Τουλάχ. 100 χρόνια
Τόπος κατασκευής:   Γερμανία
Απευθυνόμενο κοινό:   Άνθρωποι με υψηλές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την ποιότητα
Facebook ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP