ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Ενημέρωση για τις επιστροφές

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή του αγοραστή στα ακόλουθα δικαιώματά του.

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Η συναπτόμενη σύμβαση αποτελεί σύμβαση εξ' αποστάσεως, για αυτό το λόγο λαμβάνετε την ακόλουθη ενημέρωση για τις επιστροφές:

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε παραλάβει, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, εντός δύο εβδομάδων με επαναποστολή του προϊόντος. Αυτή η προθεσμία ξεκινά το νωρίτερο με την παράδοση του προϊόντος, ενώ αν πρόκειται για μη συσκευάσιμο προϊόν, δηλαδή για ογκώδη αγαθά, μπορείτε να δηλώσετε την απαίτηση επιστροφής μέσω παραλαβής με μορφή κειμένου, όπως για παράδειγμα με επιστολή, φαξ ή email. Για τη διαφύλαξη της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή του προϊόντος ή του αιτήματος για παραλαβή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, η επαναποστολή διενεργείται με δικές μας δαπάνες και ανάληψη κινδύνου. Διεύθυνση επαναποστολής ή αποστολής του αιτήματος παραλαβής προϊόντος:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden

Σε περίπτωση αιτήματος παραλαβής προϊόντος, παραλαμβάνουμε το προϊόν από εσάς.

Συνέπειες επιστροφής:

Σε περίπτωση μιας ισχύουσας επιστροφής, οι ληφθείσες παροχές και των δύο συμβαλλόμενων μερών πρέπει να επαναποδίδονται, ώστε ενδεχομένως να αποκαθίστανται οι επακόλουθες χρησιμότητες (π.χ. οφέλη χρήσης). Αν έχει προκύψει επιδείνωση της κατάστασης του προϊόντος, μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση. Αυτό δεν ισχύει, αν η επιδείνωση της κατάστασης του προϊόντος οφείλεται αποκλειστικά στον έλεγχό του - όπως μπορεί να σας έχει συμβεί στο κατάστημα πώλησης του προϊόντος. Κατά τα λοιπά μπορείτε να αποφύγετε την υποχρέωση αποζημίωσης, αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως ιδιοκτήτης και παραλείψετε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξία του.

Τέλος της ενημέρωσης για τις επιστροφές.

Γενικοί όροι συναλλαγών και παράδοσης

I. Γενικά

Η Ulrich BRUNNER GmbH προσφέρει από το διαδικτυακό της κατάστημα Iron Dog–Onlineshop μαντεμένιες και μεταλλικές σόμπες ελεύθερης τοποθέτησης, γερμανικής κατασκευής με την εμπορική ονομασία "Σιδερένιος Σκύλος" (Eiserner Hund) / Iron Dog, καθώς και εξαρτήματα για αυτά τα προϊόντα. Η επεξεργασία της παραγγελίας πελάτη πραγματοποιείται είτε απευθείας από την Ulrich BRUNNER GmbH, είτε από ένα συνεργαζόμενο κατάστημα Iron Dog στην περιοχή σας. Αυτό καθορίζεται ήδη κατά την παραγγελία σας στο διαδικτυακό κατάστημα Iron Dog–Onlineshop.

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποδέχεστε τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ως δεσμευτικούς και ισχύοντες. Δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ή να συμφωνήσετε κανέναν προσωπικό αντικρουόμενο γενικό όρο συναλλαγών, τόσο ως προς το σύνολο όσο και σε επιμέρους σημεία.

II. Προσφορά

Σε αυτό τον ιστότοπο θα βρείτε προσφορές για μαντεμένιες και μεταλλικές σόμπες ελεύθερης τοποθέτησης με την εμπορική ονομασία "Σιδερένιος Σκύλος" (Eiserner Hund) / Iron Dog και/ή για εξαρτήματα, και άλλα.

Με την υποβολή μιας παραγγελίας, μας θέτετε μια πρόταση για αγορά των προϊόντων και των ποσοτήτων που επιθυμείτε, ενώ η αποδοχή της εντολής εκ μέρους μας γίνεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν δεν υπάρχει κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog στην περιοχή σας, τότε η Ulrich BRUNNER GmbH αποτελεί για εσάς το μοναδικό συμβαλλόμενο μέρος. Αν υπάρχει κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog στην περιοχή που έχετε επιλέξει, η παραγγελία σας θα διεκπεραιωθεί από τη συγκεκριμένη συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση αγοράς αφορά εσάς και την επιλεγμένη συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog. Η U. BRUNNER GmbH αποτελεί εδώ μόνο το συμβαλλόμενο μέρος είσπραξης και κατά συνέπεια εκτελεί την έκδοση των τιμολογίων.

III. Τιμές - Έκδοση τιμολογίων

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα ενδεχόμενα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς παρουσιάζονται και χρεώνονται χωριστά.

Για εσάς ισχύει η τιμή που εμφανίζεται και ισχύει κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας σας.

Μαζί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, λαμβάνετε και το τιμολόγιό μας. Πρέπει να εξοφλείται με την παραλαβή του μέσω εμβάσματος στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Brunner GmbH. Μετά την εξόφληση, τα προϊόντα της παραγγελίας αποδεσμεύονται και/ή τίθενται στη διάθεση της συνεργαζόμενης επιχείρησης Iron Dog για παραλαβή.

Οι ενδεχόμενες επιθυμητές υπηρεσίες, όπως παράδοση, σύνδεση στην καπνοδόχο, καθώς και ο πρόσθετος εξοπλισμός, προσφέρονται και χρεώνονται απευθείας από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog με βάση τους όρους συναλλαγών της.

IV. Παράδοση – Χρόνοι παράδοσης

Θα σας επιβεβαιώσουμε με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημερομηνία παράδοσης και/ή παραλαβής από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog στην περιοχή σας.

Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης, έχετε δικαίωμα να θέσετε γραπτώς μια σχετική συμπληρωματική προθεσμία με προειδοποίηση εξαίρεσης και να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέλιξης.

Αν η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης οφείλεται σε ανωτέρα βία, εργατικούς αγώνες ή άλλα απρόβλεπτα εμπόδια, η προθεσμία πρέπει να επεκτείνεται ανάλογα.

V. Μετάθεση του κινδύνου

Ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη με την παράδοση του προϊόντος στη μεταφορική εταιρεία και/ή μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη στη συνεργαζόμενη επιχείρηση Iron Dog.

VI. Εγγύηση

Εγγυόμαστε ότι το πωληθέν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής κατά τη χρονική στιγμή της μετάθεσης του κινδύνου.

Σε περίπτωση ελλείψεων έχετε δικαίωμα απαίτησης επισκευής και, μόνο αν αυτή δεν είναι δυνατή ή καταστεί ανεπιτυχής ή καθυστερήσει υπερβολικά, μπορείτε να απαιτήσετε μια μείωση της τιμής αγοράς ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση κατά την κρίση σας.

VII. Αποθήκευση δεδομένων

Γνωρίζετε και αποδέχεστε το γεγονός ότι αποθηκεύουμε σε φορείς δεδομένων τα προσωπικά δεδομένα σας που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Συμφωνείτε ρητώς στη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Εννοείται ότι χειριζόμαστε απολύτως εμπιστευτικά τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας. Τα στοιχεία των πελατών δεν μεταβιβάζονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους. Για την ασφάλειά σας, τα τραπεζικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται.

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με βάση το γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο προστασίας δεδομένων καθώς και το νόμο προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών.

Μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούμαστε να διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση μη εκτελεσμένης παράδοσης, η διαγραφή διενεργείται μετά τη λήξη της σύμβασης.

VIII. Διάφορα

Η συμβατική σχέση με τους πελάτες μας απαιτεί τη γραπτή μορφή σε όλα τα σημεία, όπου η μορφή των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κρίνεται επαρκής.

Οποιεσδήποτε παρεπόμενες δευτερεύουσες συμφωνίες, συμπληρώσεις ή αλλαγές εκτός του πλαισίου αυτών των γενικών όρων συναλλαγών, της παραγγελίας σας ή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από την εταιρεία μας απαιτούν επίσης τη γραπτή μορφή, τουλάχιστον μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και τη σχετική, ρητή επιβεβαίωσή μας.

Ως τόπος εκπλήρωσης και ως προς την τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίου, εφόσον είστε επιχειρηματίας, ορίζεται η έδρα της εταιρείας μας, ωστόσο έχουμε και την ευχέρεια να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια του τόπου σας σε περίπτωση νομικών διαφορών.

Η συναπτόμενη σύμβαση, ή τα λοιπά τμήματά της σε περίπτωση ακύρωσης επιμέρους όρων, παραμένει σε ισχύ, ενώ ο άκυρος όρος αντικαθίσταται από κάποιον παρόμοιο που προσεγγίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους οικονομικούς σκοπούς.

Για αυτή τη σύμβαση ισχύει αποκλειστικά το γερμανικό ουσιαστικό δίκαιο με αποκλεισμό της συμφωνίας περί διεθνούς πώλησης αγαθών (CISG).

Έκδοση: 02.03.2007

Με επιφύλαξη αλλαγών

Facebook ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP