Ochrana osobnich udaju


Ochrana osobních údaju

Provozovatelé techto stránek brát ochranu vašich osobních údaju velmi vážne. Vaše osobní údaje považujeme za duverné a v souladu se zákonnými predpisy o ochrane údaju a s temito zásadami ochrany osobních údaju.

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údaju. Pokud se na našich stránkách objevují osobní údaje (napríklad jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to, pokud je to možné, vždy na freiwilligerském základe. Tyto údaje nebudou zverejneny tretím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.

Upozornujeme, že prenos dat pres internet (napríklad pri komunikaci prostrednictvím e-mailu) muže mít bezpecnostní chyby. Úplná ochrana dat z prístupu tretích stran není možná.

 

Sušenky

Internetové stránky cástecne využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš pocítac a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky prívetivejší, efektivnejší a bezpecnejší. Cookies jsou malé textové soubory uložené v pocítaci a uložené v prohlížeci.

Vetšina souboru cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skoncení návštevy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zustanou v zarízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožnují rozpoznat váš prohlížec pri príštím návšteve.

Mužete nastavit prohlížec tak, abyste byli informováni o nastavení souboru cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých prípadech, prijetí souboru cookie pro urcité prípady nebo obecne vyloucit a povolit automatické mazání souboru cookie pri zavírání prohlížece. Zakázání souboru cookie muže omezit funkcnost tohoto webu.

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažduje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížec automaticky predává nám. Jedná se o:

- Typ prohlížece a verze prohlížece
- použitý operacní systém
- URL odkazujícího uživatele
- Název hostitele prístupového pocítace
- Cas požadavku serveru

Tyto údaje nelze priradit konkrétním osobám. Sloucení techto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno. Vyhrazujeme si právo retrospektivne tyto údaje zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznakech nezákonného použití.

 

Kontakt

Pokud nám zasíláte dotazy prostrednictvím kontaktního formuláre, vaše údaje z formuláre dotazu, vcetne kontaktních údaju, které jste zde poskytli, budou uloženy, aby se zpracovala žádost a v prípade následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu. Zadané údaje nebudou také použity pro inzerci.

 

Newsletter údaje

Chcete-li dostávat newsletter nabízené na webových stránkách, budete muset poskytnout e-mailovou adresu a informace, které nám umožní overit, že jste majitelem e-mailovou adresu a souhlasí s tím, aby dostávat newsletter jsou , Další údaje nejsou shromáždeny. Tyto údaje používáme výlucne k dorucení požadovaných informací a neprevádíme je tretím osobám.

Udelený souhlas s ukládáním údaju, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání informacního bulletinu muže být kdykoli odvolán, napríklad prostrednictvím odkazu "odhlásit se" v informacním bulletinu.

 

Google Analytics

Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem pocítaci a které umožnují analýzu používání webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky se obvykle prenáší na server Google v USA a tam uloženy.

Další informace o tom, jak zpracovávat údaje o uživateli v Google Analytics, naleznete v Zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Prohlížecový plugin

Ukládání souboru cookie mužete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížece; Upozornujeme však, že pokud to udeláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Mužete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vc. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování techto údaju spolecností Google, stažením k dispozici prohlížec na následující odkaz Plugin a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opozice pri sberu dat

Sber dat mužete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromaždování údaju o budoucích návštevách tohoto webu: vypnete službu Google Analytics

zpracování objednávek

Do služby Google jsme uzavreli smlouvu o zpracování smluvních dat a pri používání služby Google Analytics plne implementujeme prísné požadavky nemeckých úradu pro ochranu údaju.

IP anonymizace

Na této webové stránce používáme funkci "aktivace anonymizace IP". To znamená, že vaše IP adresa bude zkrácen v rámci clenských státu Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodárském prostoru. Pouze ve výjimecných prípadech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky spolecnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, ke sestavování prehledu o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako soucást služby Google Analytics nebude sloucena s jinými daty Google.

Demografické údaje v Google Analytics

Tento web používá demografickou funkci služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují prohlášení o veku, pohlaví a zájmech návštevníku webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od spolecnosti Google a údaju tretích stran o návštevnících. Tato data nemohou být prirazena konkrétní osobe. Tuto funkci mužete kdykoli vypnout prostrednictvím nastavení reklamy ve svém úctu Google nebo obecne zakázat shromaždování údaju pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v cásti "Opozice k sberu dat".

 

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube na Googlu. Operátor webu je spolecnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte nekterý z našich webu s podporou plug-inu YouTube, budete pripojeni k serverum YouTube. Youtube server bude informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste prihlášeni k úctu YouTube, služba YouTube vám umožnuje priradit chování prohlížení prímo k osobnímu profilu. Tím se mužete vyhnout odhlášením z úctu YouTube.

Další informace o tom, jak zpracovávat údaje o uživateli, naleznete v zásadách ochrany soukromí YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

šifrování SSL

Tato stránka využívá šifrování SSL z bezpecnostních duvodu a chrání prenos citlivého obsahu, napríklad požadavku, které nám pošlete jako operátor webu. Šifrované pripojení rozpoznáte zmenou rádku adresy prohlížece z "http: //" na "https: //" a symbolu zámku v rádku prohlížece.

Pokud je povoleno šifrování SSL, údaje, které nám predáte, nelze císt tretími stranami.

 

Právo na informace, zrušení, blokování

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich puvodu a príjemci a úcelu zpracování údaju a právo opravovat, blokovat nebo odstranovat tato data. Další informace o osobních údajích nás mužete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení.

 

Reklamní e-maily proti rozporu

Použití publikovaných informací v kontextu kontaktních informací týkajících se povinných otisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informacních materiálu se tímto odmítá. Provozovatelé stránek výslovne si vyhrazují právo podat žalobu v prípade nevyžádaného zasílání reklamních informací, napríklad prostrednictvím spamových e-mailu.

KONTAKT PRÍLEŽITOST

Na adresu Datenschutzbeauftragter@brunner.de se mužete obrátit na pracovníka ochrany dat spolecnosti Ulrich Brunner GmbH.

Bavorský státní komisar pro ochranu údaju je k dispozici na internetové adrese: https://www.datenschutz-bayern.de.

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP