IRON DOG N°1
IRON DOG N°1
| IRON DOG N°2
IRON DOG N°2
| IRON DOG N°3
IRON DOG N°3
| IRON DOG N°4
IRON DOG N°4
| IRON DOG N°5
IRON DOG N°5
| IRON DOG N°6
IRON DOG N°6
| IRON DOG N°7
IRON DOG N°7

PES S VEĽKÝM SRDCOM: IRON DOG N°4

Čas, odpočinok, pohoda – pre šťastie nie je potrebné veľa. U pece Iron Dog N°4 stačí pár polien a teplé miestečko pri ohni, ktorý cez mimoriadne veľkorysú panoramatickú tabuľu svojou hrou plameňov rovnako napĺňa priestory aj ľudí.

Veľké dvierka na peci s panoramatickou tabuľou.
Čistiaca doska zo zliatiny.
Iron Dog N°4 Iron Dog N°4 Iron Dog N°4 Iron Dog N°4
Menovitý vyhrievací výkon 7,0 kW     MNOŽSTVÁ VZDUCHU A PRIEREZY  
Spotreba/h 2,0 kg Spotreba spaľovacieho vzduchu 18 m³/h
Priestorová výhrevnosť 60 - 110 m²    
Účinnosť 82 % MINIMÁLNE VZDIALENOSTI  
    od bočnej steny 600 mm
ÚDAJE ZARIADENIA*   od zadnej steny (bez plechu na ochranu pred sálaním) -** mm
Rozmery (v x š x h) 760 x 800 x 520 mm od zadnej steny (s plechom pece na ochranu pred sálaním) 300 mm
Plocha tabule (v x š) 285 x 450 mm od zadnej steny (s plechom pece a plechom na ochranu steny pred sálaním) 100 mm
Otvor spaľovacieho priestoru (v x š) 255 x 218 mm    
Pripojenie žiarovej rúry back OSVEDČENIA EN 13240
Priemer žiarovej rúry 150 mm  
Povolené množstvo paliva 1,5 - 2,5 kg
Hĺbka spaľovacieho priestoru 600 mm
Odporúčaná dĺžka polien 250/330/500 mm
Hmotnosť liatiny 240 kg

*Zisťovanie údajov sa uskutočnilo v pokuse podľa STN EN 13240 s krbovými kachľami s vodorovným pripojením žiarovej rúry, dĺžka rúry 35 cm

dimenzionální
Dymové rúry vo vodorovnej polohe
Dymovodu vo zvislom smere

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP