IRON DOG N°1
IRON DOG N°1
| IRON DOG N°2
IRON DOG N°2
| IRON DOG N°3
IRON DOG N°3
| IRON DOG N°4
IRON DOG N°4
| IRON DOG N°5
IRON DOG N°5
| IRON DOG N°6
IRON DOG N°6
| IRON DOG N°7
IRON DOG N°7

PEC S VYŽAROVANÍM: IRON DOG N°2

Ohnisko bývalo v dejinách vždy obľúbeným miestom stretnutia. S pecou Iron Dog N°2 sa stane aj stredobodom záujmu. Pretože perfektná rovnováha impozantnej sily a pôsobivého dizajnu sa postará o to, aby tento železný pes nevyžaroval len teplo, ale aj osobnosť.

Sporáková platňa s poklopom na varenie a udržovanie teploty jedál.
Schránka na popol z ušľachtilej ocele pre jednoduché čistenie.
Iron Dog N°2 Iron Dog N°2 Iron Dog N°2 Iron Dog N°2
Menovitý vyhrievací výkon 7,0 kW     MNOŽSTVÁ VZDUCHU A PRIEREZY  
Spotreba/h 2,0 kg Spotreba spaľovacieho vzduchu 15 m³/h
Priestorová výhrevnosť 50 - 90 m²    
Účinnosť 80,6 % MINIMÁLNE VZDIALENOSTI  
    od bočnej steny 800 mm
ÚDAJE ZARIADENIA*   od zadnej steny (bez plechu na ochranu pred sálaním) 400 mm
Rozmery (v x š x h) 730 x 540 x 610 mm od zadnej steny (s plechom pece na ochranu pred sálaním) 300 mm
Plocha tabule (v x š) 245 x 105 mm od zadnej steny (s plechom pece a plechom na ochranu steny pred sálaním) 100 mm
Otvor spaľovacieho priestoru (v x š) 205 x 210 mm    
Pripojenie žiarovej rúry back OSVEDČENIA EN 13240
Priemer žiarovej rúry 130 mm  
Povolené množstvo paliva 1,5 - 2,5 kg
Hĺbka spaľovacieho priestoru 400 mm
Odporúčaná dĺžka polien 250 - 330 mm
Hmotnosť liatiny 150 kg

*Zisťovanie údajov sa uskutočnilo v pokuse podľa STN EN 13240 s krbovými kachľami s vodorovným pripojením žiarovej rúry, dĺžka rúry 35 cm

dimenzionální
Dymové rúry vo vodorovnej polohe
Dymovodu vo zvislom smere
Vývod dymovodu horný

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP